ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช

April 4th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดการออกเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  เปิดรับบทความถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2559   โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://techno.nstru.ac.th/ejournal

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.