ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าฐาน TCI ประจำปี พ.ศ.2559

May 4th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI)  ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  คลิกที่นี้ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2559/News.html

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.