ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559

April 18th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

ด้วยสำนักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี ๒๕๕๙ (NBTC Annual Review 2016) โดยส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.