ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)

May 31st, 2016 | Posted by ird in Uncategorized

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT) ทั้งนี้สามารถส่งบทความทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://tuoss.research.tu.ac.th/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.