แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

September 13th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI)  ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มสำหรับวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จากการประเมินรอบที่ 3 พ.ศ. 2558 นั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว  สำหรับวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ได้รับการเลื่อนจากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารกลุ่มที่ 1  และการรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10

June 2nd, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10)

ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์  เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักและนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาบทความสำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ        

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

May 17th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนมิถุนายน-กันยายน 2559 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ กำหนดจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ทั้งนี้สามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าฐาน TCI ประจำปี พ.ศ.2559

May 4th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าฐาน TCI ประจำปี พ.ศ.2559)

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Center (TCI)  ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  คลิกที่นี้ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2559/News.html

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559

April 18th, 2016 | Posted by ird in Uncategorized - (Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559)

ด้วยสำนักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี ๒๕๕๙ (NBTC Annual Review 2016) โดยส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th